0 216 612 25 26 - 0 542 838 68 56

Kayıp Ehliyet İşlemleri

YIPRANMIŞ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİLENMESİ

  1. Bir adet dilekçe
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
  3. 2 adet vesikalık fotoğraf
  4. Kan grubu Belgesi ( (Kan grubunu bilenler için gerek yoktur)
  5. G.B.T. (Örnek 5 Formu) doldurulacak

 

 

Kayıp ehliyet örnek dilekçe

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
………….

Şube Müdürlüğünüzden almış olduğum …./……/………. tarih ve ………………..

sicil sayılı ………… sınıfı sürücü belgemi zayi/ yıpranma nedeniyle yeniden

çıkarmak istiyorum.

Gereğini arz ederim. …/…/.2021

A D R E S :

Adı soyadı
(İmza)