0 216 612 25 26 - 0 542 838 68 56

Sınav hakkı ve kayıt yenileme

Teorik derslerin eğitimini tamamlayıp sabıka kaydı beyanı doğruluğunun tespiti işlemi sonuçlandırılan ve ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler teorik eğitim sınavına girerler. Direksiyon eğitimi dersini tamamladıktan sonra kurs tarafından sınava girmesi uygun görülen ve sınavdan en az bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavına girip başarısız olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sınavdan sonra kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen ders ücretini ödemeleri ve en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç sınav dönemi daha sınavlara girebilirler.
(Teorik  sınava  elektronik  sınav  (e-Sınav)’la girmek  isteyen kursiyerler sınavda başarısız olmaları durumunda bir sonraki sınav için en erken 15 gün, en geç 45 gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sınava girmeyen kursiyer bir sınav hakkını kullanmış sayılır.
Ancak;Sınavlar sırasında (...) hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin  ağır  hastalığı  veya  ölümü  yahut  spor,  müzik,  folklor  ve  benzeri  ulusal  veya  uluslararası düzeyde  ülkemizi  temsil  etme  gibi  nedenlerle  sınavlara   giremeyeceklerini  gösterir  resmî  bir makamdan alacakları belgeyi, kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört (...) sınav hakkını tamamladıktan  sonra  başarılı  olamayanlar  bir  defaya  mahsus  olmak  üzere  mazeret  sınavına girebilirler. Mazereti   olan   kursiyerlerin   durumu   beş   iş   günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Özel MTSK Modülüne girilir.

Teorik  derslerin  sınavlarında  başarılı  olup  direksiyon eğitimi dersinin dört sınavı sonunda da başarısız duruma düşenlere, istemeleri hâlinde girdiği son sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersini almaları şartıyla bu kursiyerlere dört sınav hakkı daha verilir. Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursiyerler, en az bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sınava alınırlar.

Teorik derslerini tamamlayarak dördüncü sınav hakkı sonunda  başarısız  olan  kursiyer  ile  direksiyon  eğitimi  dersi  sınavlarında  ikinci  dört  sınav  hakkı sonunda başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.
İlk dört sınav hakkını manuel vitesli sertifika sınıfı aracında kullanan kursiyer, istemesi halinde aynı sınıfın otomatik şanzımanlı sertifikasını almak üzere direksiyon eğitiminde ve ikinci dört sınav hakkında otomatik şanzımanlı araç kullanabilir.