0 216 612 25 26 - 0 542 838 68 56

Sertifika sınıflarının eğitim süreleri

Gösterim: 1273

Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 ve trafik adabı dersi 4 saat teorik ders...

Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 ve trafik  adabı  dersi  4  saat  teorik  olarak  verilir.

 Direksiyon  eğitimi  derslerine  ise  direksiyon  eğitim alanında veya simülatör üzerinde 2 saatten az olmamak kaydıyla direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte  eğitim  alacak  düzeye  ulaştığına  karar  verilinceye kadar  devam  edilir.  Bu düzeye gelen kursiyerlere akan trafikte en az verilecek direksiyon eğitimi ders süreleri  aşağıdaki şekildedir:

a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
b) “A”  Motosiklet  sınıfı sertifikalar için 6 saat,
c) “B” Otomobil  sınıfı sertifikalar için 14 saat,
ç) “D1” Minibüs sınıfı sertifikalar için 7 saat,
d) “D” Oobüs  sınıfı sertifikalar için 14 saat,
e) “C1” kamyon  sınıfı sertifikalar için 10 saat,
f) “C”  kamyon sınıfı sertifikalar için 20 saat,
g) “BE”, “C1E”,  “CE”,  “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,
ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.